Walim, dnia 25.02. 2014 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, został wywieszony na okres od dnia 26 lutego 2014 r. do dnia 19 marca 2014 r. wykaz Nr 4/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku  nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

 

Wykaz Nr 4/2014 z 24 lutego 2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

 Lp

 

 

   Położenie

   

Numer

działki

Powierzchnia do  wydzierżawienia

Opis nieruchomości  i przeznaczenie

Wysokość czynszu   ( w kwintalach żyta, złotych)

Terminy wnoszenia opłat

1

 Walim

 

252/4

1,75 ha

użytek rolny przeznaczenie rolnicze

 3,00 kwintale

 do 15 maja

2

Walim

252/4

190 m2

na poprawę zagospodarowania działki nr 252/9

 57 zł + 23% podatek VAT

  do 15 maja

3.

Walim

389/6

0,14 ha

ogródki

20 zł za powierzchnię od 200 m2 – 400 m2

do 15 maja

4.

Walim

735

50 m2

na poprawę zagospodarowania działki nr 474

15 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

5.

Walim

377/1

100 m2

ogródek

12 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

6.

Walim

736

200  m2

ogródek

15 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

7.

Jugowice

170/4

0,20 ha

cele rolnicze

25 zł

do 15 maja

8.

Michałkowa

238/8

0,030 ha

na poprawę zagospodarowania działki nr 238/3

90 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

9.

Michałkowa

129/2, 69/6, 69/7

0,64 ha

użytek rolny, przeznaczenie rolnicze

1,28 kwintala

do 15 maja