Walim, dnia 06.02.2014 r.

I N F O R M A C J A

 Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został  wywieszony  na okres od  06.02.2014 r.  do  27.02.2014 r.  wykaz  numer 3/2014 z dnia   06.02.2014 r.  nieruchomości gminnych przeznaczonych  do    oddania w najem.

 

Wykaz Nr 3/2014 z  06 lutego 014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem.

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia do  wydzierżawienia, do oddania w najem. 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

1

SW1W/000

40655   

 Jugowice  ul. Główna  obok nr 21

 Nr obrębu 0003

działka numer  86/2 o pow.

1928 m2

 Do oddania w najem garaż o pow. 8,75 m 2

Garaż   usytuowany na działce w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

 Teren zabudowy mieszkaniowej – zabudowa uzupełniająca.

 Sposób zagospodarowania – garaż.

 Stawka czynszu 4,58 zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca. Nr Zarządzenia Nr 247/2013 z 19.02.2013 r.

Czynsz podlega waloryzacji od 1 kwietnia 2014 r.

2

SW1W/000

73638/2

Rusinowa ul. Bystrzycka obok numeru 24 Nr obrębu 0007

Działka numer 169/2

o  pow. 2005 m2

Do oddania w najem  dwa pomieszczenia gospodarczo – garażowe o pow.  20,75 m2  oraz o pow. 16,80 m 2 .

1/ Budynek zawierający jedno pomieszczenie gospodarczo – garażowe o pow. 20,75 m 2.

2/ Budynek zawierający jedno pomieszczenie gospodarczo – garażowe o pow. 16, 90 m 2.

Budynki usytuowane na działce w sąsiedztwie  zabudowy mieszkaniowej.

Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowa uzupełniająca.

 Sposób zagospodarowania- pomieszczenie gospodarczo – garażowe.

Stawka czynszu  1,11  zł.  za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca. Nr Zarządzenia Nr 247/2013 z 19.02.2013 r.

Czynsz podlega waloryzacji od  1 kwietnia 2014 r.