Walim, dnia 06.02.2014 r.

I N F O R M A C J A

 Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został  wywieszony  na okres od  06.02.2014 r.  do  27.02.2014 r.  wykaz  numer 2/2014 z dnia   06.02.2014 r.  nieruchomości gminnych przeznaczonych  do  sprzedaży.

Wykaz  Nr 2/2014 z  06 lutego 014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

SW1W/000  54550/2

Walim ul.  Samorządowa 1/8 Nr obrębu 0009

działka numer  262/1

1109 m2udział w częściach wspólnych nieruchomości 1601/10 000

Lokal mieszkalny złożony z trzech  pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, dwóch przedpokoi, garderoby i   dwóch łazienek z wc o łącznej powierzchni użytkowej  95, 65 m 2

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu

 130 304 zł.

2

SW1W/000  26837/3

 Walim ul.

Wyszyńskiego

12/4 Nr obrębu 0009

działka numer   379/3            i 376/27

 958 m2udział w częściach wspólnych nieruchomości 1023/10000

Lokal mieszkalny złożony  z dwóch pokoi, kuchni, dwóch przedpokoi  i łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 68,42 m 2 oraz pom. przynależnych tj. piwnicy, stryszku i komórki o łącznej   pow.  26,34 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalno- użytkowym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu

89 156 zł.

 

3

SW1W/000 36813/2  

Walim ul. Wyszyńskiego 7/7  Nr obrębu 0009

działka numer  412/9

754m 2udział w częściach wspólnych nieruchomości 1035/10000

Lokal mieszkalny złożony z  trzech pokoi, kuchni,  przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej  48,56 m2  oraz pom. przynależnych o łącznej pow. 10,90 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowo - usługowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu

 66 153 zł.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  06 lutego  2014 roku.