Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Konkurs na stanowisko: Trener - Animator sportu na kompleksie boisk ORLIK 2012 w miejscowości Walim

 

Konkurs na  stanowisko:

Trener - Animator sportu

na kompleksie boisk ORLIK 2012 w miejscowości Walim.

 

Wójt Gminy Walim

ogłasza konkurs na  stanowisko

"Animator - Moje Boisko ORLIK 2012".

Forma umowy:

 Umowa - zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: marzec - listopad 2014 r.

 W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć udokumentowanych dziennikiem zajęć wynosi na  stanowisko 80 godzin;

 80 godzin - umowa z Urzędem Gminy Walim;

 80 godzin - umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Niezbędne kwalifikacje:

 Obywatelstwo polskie

 Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

 Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków animatora (zaświadczenie    lekarskie);

 Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie sportu lub posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończył specjalistyczny kurs instruktorski w dyscyplinach sportowych i zdał egzamin końcowy;

 Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu;

 Mile widziane jest udokumentowane ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy.

 Nieposzlakowana opinia;

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Walim;

 Organizacja imprez i turniejów sportowych;

 Włączenie innych instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Walim do realizacji idei związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia przez zainteresowanie sportem;

 Współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Walim w organizacji zajęć sportowych;

 Zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych;

 Inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu;

 Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 Utrzymywanie czystości i porządku na kompleksie boisk i wokół nich;

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 CV;

 List motywacyjny;

 Koncepcja funkcjonowania obiektu;

 Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia trenerskie lub instruktorskie oraz ewentualne referencje;

 Kserokopie świadectw pracy;

 Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje;

 Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;

 Oświadczenie o niekaralności;

 Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowa;

 Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

Informacje dodatkowe:

  •  Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) (I umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).
  • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z Urzędem Gminy Walim
    (II umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).
  • Planowany okres zatrudnienia: marzec - listopad 2014 r.
  • Szczegółowy zakres obowiązków  animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Walim
w godzinach urzędowania  do dnia 22.01.2014 r. do godz. 1200

Dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z adnotacją: ANIMATOR "ORLIK 2012". Oferty nadesłane po terminie ich składania nie będą rozpatrywane.

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z kierownikiem Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu. ul Boczna 8A , tel. 74/84230 33

 

Postępowanie konkursowe będzie składać się z dwóch etapów:

  • Etap pierwszy - wstępna selekcja pod względem spełnienia kryteriów formalnych;
  • Etap drugi - wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie.

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach PROJEKTU PILOTAŻOWEGO "Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2014 roku.

Metadane

Źródło informacji:Renata Świerszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Świerszczak
Data wprowadzenia:2014-01-09 11:43:46
Opublikował:Renata Świerszczak
Data publikacji:2014-01-09 11:53:22
Ostatnia zmiana:2014-01-09 11:53:34
Ilość wyświetleń:2273

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij