Walim, dnia  09.01.2014 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został  wywieszony na okres od 09 stycznia 2014 do 31 stycznia 2014 r  wykaz  numer 1/2014 z dnia  09.01.2014 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych  do  sprzedaży.

 

 

Wykaz Nr 1/2014 z 09 stycznia 2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

SW1W/000 30091/2

Walim ul. Sowia 2/2 a Nr obrębu 0009

działka numer 626/3

1381 m2udział w częściach wspólnych nieruchomości 766/10 000

Lokal mieszkalny złożony z pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 29, 40 m 2 oraz dwóch stryszków o pow.7,97 m 2 i 6,49 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu

46 761 zł.

2

SW1W/000 30096/7

Jugowice ul. Główna 14/12 Nr obrębu 0003

działka numer 58/6

1245 m2udział w częściach wspólnych nieruchomości 741/10000

Lokal mieszkalny złożony z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 37,36 m 2 oraz pom. przynależnego tj. piwnicy o pow. 1,36 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu

39 831 zł.

3

SW1W/000 66470/4

Jugowice ul. Główna 13/5 Nr obrębu 0009

działka numer 56

1800 m 2udział w częściach wspólnych nieruchomości 1600/10000

Lokal mieszkalny złożony z dwóch pokoi, kuchni, dwóch przedpokoi i wc o łącznej powierzchni 37,13 m2 .

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu

39 586 zł.

4

SW1W/000 66470/4

Jugowice ul. Główna 13/3 Nr obrębu 0009

działka numer 56

1800 m 2udział w częściach wspólnych nieruchomości 2133/10000

Lokal mieszkalny złożony z trzech pokoi, dwóch kuchni i wc o łącznej powierzchni 46,93 m 2 oraz pom. przynależnego tj. piwnicy o pow. 2,57 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym nr 5 i 7. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cen lokalu

 50 034 zł.

5

SW1W/000 30634/1

Walim ul. 3- go Maja 17/2 Nr obrębu 0009

działka numer 683

3 800 m2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 1284/10000

Lokal mieszkalny złożony z pokoju, kuchni, łazienki z wc o pow. użytkowej 40,16 m 2 pom przynależnych tj. strychu o pow. 4,08 m2 i komórki o pow. 5,17 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu

47 574 zł.

6

SW1W/000 30634/1

Walim ul. 3- go Maja 17/2a Nr obrębu 0009

działka numer 683

3 800 m2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 473/10000

Lokal mieszkalny złożony z pokoju- kuchni,garderoby, korytarza i wc o łącznej pow. 18,21 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu

 21 572 zł.

7

SW1W/000 74079/2

Dziećmorowice obręb Rusinowa ul. Bystrzycka 19 /4 Nr obrębu 0007

działka numer 121/1

1502 m 2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 1835/10 000

Lokal mieszkalny złożony z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i schowka o pow. użytkowej 61,82 m2 pom przynależnych tj. piwnicy o pow. 2,87 m2 i komórki o pow. 2,87m2 .

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym . Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu

65 909 zł.

8

SW1W/000 38387

Zagórze Śląskie ul. Główna 19/4 Nr obrębu 0010

działka numer 365/1 i 366/1

299 m 2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 788/10 000

Lokal mieszkalny złożony z 2 pokoi i kuchni, o łącznej pow. użytkowej 38,91 m2 pom przynależnych tj. piwnicy o pow. 4,09 m2 i trzech pom. strychowych o pow. 3,12, 4,72 i 2,10 m2 .

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu

 41 484 zł.

9

SW1W/000 30097

Jugowice

działka numer 58/2

24 m 2

Działka niezabudowana. Dla działki zostanie ustanowiona służebność drogowa na działce numer 58/4.

Działka przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki jest wydana decyzja Wójta Gminy Walim Nr 23/2011 z 06.09.2011 r.  celem realizacji inwestycji pod nazwą '' Budowa garażu w zespole garaży''.

Cena działki

1 100 zł. + 23% VAT

10

SW1W/000 30098

Jugowice

działka numer 58/1

24m 2

Działka niezabudowana. Dla działki zostanie ustanowiona służebność drogowa na działce numer 58/4.

Działka przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki jest wydana decyzja Wójta Gminy Walim Nr 23/2011 z 06.09.2011 r.  celem realizacji inwestycji pod nazwą '' Budowa garażu w zespole garaży''.

Cena działki

1 100 zł. + 23%VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

 ( Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 09 stycznia 2014 roku.