Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-12-02, Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu Nr 23/2013 i Nr 24/2013 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

                                                                                                                                                                                 Walim, dnia 29 listopada 2013 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, zostały wywieszone na okres od dnia 2 grudnia 2013 r   do dnia 23 grudnia 2013 r.  wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy tj.                           wykaz numer 23/2013 i wykaz numer 14/2013.                                                                                                                                                                                                 

 

Wykaz Nr 23/2013 z 29 listopada 2013 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat  na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Lp.

Położenie

numer działki

powierzchnia                                                  do wydzierżawienia

opis nieruchomości                                   i przeznaczenie

wysokość czynszu ( w kwintalach          żyta, złotych)

terminy wnoszenia                           opłat

1

Dziećmorowice

225

2,73 ha

użytek rolny, cele rolnicze

3,735 kwintala

do 15 maja

2

Dziećmorowice

313

1,38 ha

użytek rolny, cele rolnicze

1,91 kwintala

do 15 maja

3

Dziećmorowice

198/3

0,45 ha

użytek rolny, cele rolnicze

0,40 kwintala

do 15 maja

4

Dziećmorowice

67

0,17 ha

użytek rolny, cele rolnicze

20 zł

do 15 maja

5

Dziećmorowice

493, 495, 489

5,13 ha

użytek rolny, cele rolnicze

8,085 kwintala

do 15 maja i 15          września

6

Dziećmorowice,             obręb Rusinowa

211/2

469 m2

ogródek

30 zł + 23% VAT

do 15 maja

7

Dziećmorowice,            obręb Rusinowa

169/2

42 m2

ogródek

12 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

8

Glinno

29/1

0,2793 ha

użytek rolny, cele rolnicze

25 zł

do 15 maja

9

Glinno

220/2

0,56 ha

użytek rolny, cele rolnicze

1,12 ha

do 15 maja

10

Glinno

325, 246 i 241

5,32 ha

użytek rolny, cele rolnicze

8,18 kwintala

do 15 maja i 15           września

11

Jugowice

402

0,65 ha

użytek rolny, cele rolnicze

0,65 kwintala

do 15 maja

12

Jugowice

cz. 208

0,40 ha

użytek rolny, cele rolnicze

0,00(klasa VI)

-

13

Jugowice

część 208, 199/2 i 206/7

0,407 ha

użytek rolny, cele rolnicze

0,23 kwintala

do 15 maja

14

Jugowice

114/1

1,20 ha

użytek rolny

2,00 kwintala

do 15 maja

15

Jugowice

440 i 147/1

4,47 ha

użytek rolny, cele rolnicze

5,80 kwintala

do 15 maja i 15          września

16

Jugowice

cz. 229

430 m2

ogródek

30 zł + 23% VAT

do 15 maja

17

Jugowice

106/4 i 106/5

0,2138 ha

użytek rolny, cele rolnicze

25 zł

do 15 maja

18

Jugowice

439/9

100 m2

ogródek

12 zł

do 15 maja

19

Jugowice

77/3

64 m2

ogródek

12 zł

do 15 maja

20

Jugowice

57

800 m2

ogródki

15 zł za 200 m2 + 23% podatek VAT

do 15 maja

21

Jugowice

58/5

420 m2

ogródki

do 100 m2- 12 zł + VAT

-

22

Jugowice

58/5

20 m2

grunt pod budynkami gospodarczymi

60 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

23

Michałkowa

106/8, 106/9 111

1,2046 ha

użytek rolny, cele rolnicze

2,41 kwintala żyta

do 15 maja

24

Michałkowa

172/3

40 m2

pod parking

160 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

25

Michałkowa

172/3

400 m2

ogródek

30 zł

do 15 maja

26

Michałkowa

127

800 m2

ogródek

40 zł

do 15 maja

27

Niedźwiedzica

33/2

0,17 ha

użytek rolny, cele rolnicze

20 zł

do 15 maja

28

Niedźwiedzica

cz. 141/1

3,75 ha

użytek rolny, cele rolnicze

5,22 kwintala

do 15 maja i 15                            września

29

Niedźwiedzica

cz. 90/1

0,4920 ha

użytek rolny, cele rolnicze

0,75 kwintala

do 15 maja

30

Niedźwiedzica

cz. 249

500 m2

ogródek

30 zł

do 15 maja

31

Niedźwiedzica

100/2

0,18 ha

użytek rolny, cele rolnicze

20 zł

do 15 maja

32

Niedźwiedzica

83, 82/2, udział                                 w działce 79/2

0,745 ha

użytek rolny, cele rolnicze

1,47 kwintala żyta

do 15 maja

33

Niedźwiedzica

78/2

0,62 ha

użytek rolny, cele rolnicze

1,16 kwintala żyta

do 15 maja

34

Olszyniec

część 168/4

170 m2

ogródek

15 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

35

Olszyniec

84 i 78/2

1,0865 ha

użytki rolne, cele rolnicze

1,553 kwintala żyta

do 15 maja

36

Zagórze Śląskie

część 354

1,2328 ha

woda stojąca, do hodowli ryb

4,93 kwintala

do 15 maja i 15         września

37

Zagórze Śląskie

37

0,6395 ha

użytek rolny, cele rolnicze

0,64 kwintala

do 15 maja

38

Zagórze Śląskie

384/5

0,2599 ha

użytek rolny, cele rolnicze

25 zł

do 15 maja

39

Zagórze Śląskie

część 109/14

0,0420 ha

ogródki

do 100 m2 10 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

40

Zagórze Śląskie

297/1

0,2076 ha

użytek rolny, cele rolnicze

25 zł

do 15 maja

41

Zagórze Śląskie przy        ul. Głównej 20

część 365/2

125 m2

ogródek

15 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

42

Zagórze Śląskie przy         ul. Głównej 29

część 109/14

500 m2

ogródek

30 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

43

Zagórze Śląskie przy        ul. Głównej 29

część 109/12

145 m2

ogródek

15 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

44

Zagórze Śląskie przy         ul. Głównej 29

część 110/1

334 m2 i 150 m2

2 ogródki przy ul. Głównej        34

20 zł + 23% podatek VAT i 15 zł                                    + 23% podatek VAT

do 15 maja

45

Zagórze Śląskie przy        ul. Głównej 34

110/1

pomieszczenie garażowo-gospodarcze  o powierzchni          26 m2

budynek garażowo-gospodarczy do oddania najem

1,11 zł za 1 m2+ 23% podatek VAT.          Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz miesięczny        płatny do 10-go            każdego miesiąca

46

Zagórze Śląskie przy        ul. Drzymały 8

304/12

pomieszczenie gospodarcze                            o powierzchni 44,80 m2

budynek gospodarczy

0,55 zł za 1m2 + 23% podatek VAT

Czynsz miesięczny         płatny do 10-go                    każdego miesiąca

47

Walim w pobliżu ul. Wyszyńskiego 92

część 127/5

0,13 ha

użytek rolny, cele rolnicze

20 zł

do 15 maja

48

Walim w pobliżu ul. Wyszyńskiego 92

część 127/5

2 ogródki o powierzchniach:                                    130 m2  i 294 m2

ogródki

15 zł + 23 podatek VAT i 20 zł                             + 23 % podatek VAT

do 15 maja

49

Walim

122

600 m2

ogródek

30 zł

do 15 maja

50

Walim

część 121

120 m2

ogródek

15 zł

do 15 maja

51

Walim

132/7

180 m2

ogródek

15 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

52

Walim

107/5 i cz.163

1,63 ha

użytki rolne

0,88 kwintala żyta

do 15 maja

53

Walim

 

282 m2

ogródki

do 100 m2 - 12 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

54

Walim, w sąsiedztwie        ul. 1 Maja 10

619/3

460 m2

ogródek

30 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

55

Walim przy ul. Długiej

część 409/2

700 m2

ogródek

40 zł

do 15 maja

56

Walim prz ul. Długiej

część 409/1

0,15 ha

użytek rolny, cele rolnicze

20 zł

do 15 maja

57

Walim przy ul Długiej

część 409/1

0,4150ha

9 ogródków

do 400 m2 -20 zł , do 600 m2 - 30 zł,                    za 700 m2- 40 zł

do 15 maja

58

Walim przy ul. Kościuszki 45

część 703

500 m2

ogródek

30 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

59

Walim przy ul. Szkolnej

część 489/5

771 m2

ogródki

do 100 m2 - 12 zł, do 200 m2 - 15 zł                     za 300 m2 - 20 zł.+ 23% podatek VAT

do 15 maja

60

Walim

491

1047 m2

ogródki

do 100 m2 - 12 zł , do 200 m2 -15 zł,              do 400 m2- 20 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

61

Walim

669 i 670

0,29 ha

użytek rolny, cele rolnicze

25 zł

do 15 maja

62

Walim

część 631/1

300 m2

ogródek

15 zł

do 15 maja

63

Walim

część 467

0,1250 m2

użytek rolny, cele rolnicze

20 zł

do 15 maja

64

Walim

część 467

862 m2

ogródki

do 200 m2 - 12 zł, do 400 m2 - 30 zł                          + 23% podatek VAT

do 15 maja

65

Walim

część 627

811 m2

ogródki

do 400 m2 - 20 zł

do 15 maja

66

Walim

część 630

2273 m2

ogródki

do 200 m2 - 15 zł, do 400 m2 - 20 zł,             do 1000 m2 - 40 zł

do 15 maja

67

Walim

część 605/2

245 m2

ogródek

20 zł

do 15 maja

68

Walim

część 605/4

216 m2

ogródek

20 zł

do 15 maja

69

Walim

241/2, 159/3, 71/8, 3/4,            306, 309, 305/2, 386/2, 389/5, 273/2, 282/2, 281 i 297

12,24 ha

użytki rolne, cele rolnicze

14,82 kwintala żyta

do 15 maja i 15          września

 

Wykaz Nr 24/2013 z dnia 29 listopada 2013 r nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3  lat.

Lp.

Położenie

numer działki

powierzchnia do wydzierżawienia

opis nieruchomości

wysokość czynszu

terminy wnoszenia                             opłat

1

Dziećmorowice

32/1

0,22 ha

użytek rolny, cele rolnicze

25 zł

do 15 maja

2

Dziećmorowice

78

0,32 ha

użytek rolny, cele rolnicze

0,725 kwintala żyta

do 15 maja

3

Dziećmorowice

81

0,49 ha

użytek rolny, cele rolnicze

0,82 kwintale

do 15 maja

4

Jugowice

142

0,64 ha

użytek rolny, cele rolnicze

1,28 ha

do 15 maja

5

Jugowice

141/2

0,14 ha

użytek rolny, cele rolnicze

20 zł

do 15 maja

6

Jugowice

397/6

0,29 ha

użytek rolny

0,57 kwintala

do 15 maja

7

Jugowice

część 14

0,20 ha

droga śródpolna

0,20 kwintala żyta

do 15 maja

8

Jugowice

308/2

0,34 ha

użytek rolny, cele rolnicze

1,36 kwintala żyta

do 15 maja

9

Jugowice

156/14

0,40 ha

użytek rolny, cele rolnicze

0,04 kwintale żyta

do 15 maja

10

Jugowice

397/6

0,30 ha

użytek rolny, cele rolnicze

25 zł

do 15 maja

11

Walim

626/7

150 m2

pomieszczenia gospodarcze                     przy ul. Mickiewicza 3  i 5

0,55 zł za 1  m2 + 23% podatek VAT.               Czynsz podlega waloryzacji

czynsz miesięczny płatny              do 10 każdego miesiąca

12

Walim

część 409/2

600 m2

ogródek na cele rolnicze

30 zł

do 15 maja

13

Walim

część 409/1

900 m2

ogródek, cele rolnicze

40 zł

do 15 maja

14

Walim

659/2

0,41 ha

cele rolnicze

0,41 kwintala żyta

do 15 maja

15

Walim

400/2

0,18 ha

cele rolnicze

20 zł

do 15 maja

16

Walim

514/2

0,10 ha

cele rolnicze

20 zł

do 15 maja

17

Walim

część 703, 526, 525,            524, 531 i 531

1,40 ha

cele rolnicze

1,40 kwintala żyta

do 15 maja

18

Walim

389/6

0,30 ha

cele rolnicze

25 zł

do 15 maja

19

Walim przy ul. Wzgórze Wawel

482/1

400 m2

ogródki

do 100 m2 - 12 zł + 23% podatek VAT

do 15 maja

20

Walim

część 610/4

0,22 ha

ogródki

do 200 m2 - 15 zł

do 15 maja

21

Walim

Część 605/2

0,40 ha

ogródki

do 100 m2 - 12 zł, do 200 m2 - 20 zł,

do 15 maja

22

Walim

część 630

0,20 ha

ogródki

do 200 m2 - 20 zł

do 15 maja

23

Walim

część 467

0,20 ha

ogródki

do 200 m2 - 15 zł

do 15 maja

24

Walim

część 627

0,10 ha

ogródki

do 200 m2 - 15 zł

do 15 maja

25

Walim

część 631/1

1,50 ha

cele rolnicze

2 kwintale żyta

do 15 maja

26

Walim

631/2

0,50 ha

cele rolnicze

0,50 kwintala żyta

do 15 maja

27

Walim

459/2, 459/3, 459/4 i 459/5

0,75 ha

cele rolnicze

0,93 kwintala żyta

do 15 maja

28

Walim

464

0,50 ha

cele rolnicze

0,50 kwintala żyta

do 15 maja

29

Walim

646

0,72 ha

cele rolnicze

1,10 kwintala

do 15 maja

30

Walim przy ul. Mickiewicza

649/7

0,38 ha

cele rolnicze

0,38 kwintala żyta

do 15 maja

 

 

Metadane

Źródło informacji:Marianna Gałkowska
Data utworzenia:2013-12-02 12:47:07
Wprowadził do systemu:Marianna Gałkowska
Data wprowadzenia:2013-12-02 12:47:13
Opublikował:Marianna Gałkowska
Data publikacji:2013-12-02 12:58:12
Ostatnia zmiana:2013-12-02 12:58:21
Ilość wyświetleń:1345
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij