Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-10-24, Wójt Gminy Walim ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek położonych w Walimiu o numerach : 330/10 i 330/13.

Walim, dnia  24.10.2013 r.

 

OGŁOSZENIE Nr  33/2013

Wójt Gminy Walim ogłasza

  drugi przetarg ustny  ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek  stanowiących własność Gminy Walim :

1/ Działka nr  330/10 o pow. 35 m 2 położona w  Walimiu przy ulicy Wyszyńskiego obok numeru 34- 36, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki ustanowiona jest służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer  330/14 do działki nr 330/4 stanowiącej  drogę wewnętrzną gminną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem  C.2 35 M/U - teren zabudowy mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych, możliwa lokalizacja obiektów gospodarczych w tym garaży.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00071382/8. Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Przetarg jest ograniczony dla  właścicieli lokali położonych w Walimiu przy ulicy Wyszyńskiego nr 34- 36.

Cena wywoławcza –    1900 , 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   190, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się   27 listopada  2013 r. o godzinie  9 00

 

 

2/ Działka nr  330/13 o pow. 35 m 2 położona w  Walimiu przy ulicy Wyszyńskiego obok numeru 34- 36, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki ustanowiona jest służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer  330/14 do działki nr 330/4 stanowiącej  drogę wewnętrzną gminną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem  C.2 35 M/U - teren zabudowy mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych, możliwa lokalizacja obiektów gospodarczych w tym garaży.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00071382/8. Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Przetarg jest ograniczony dla  właścicieli lokali położonych w Walimiu przy ulicy Wyszyńskiego nr 34- 36.

Cena wywoławcza –    1900 , 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   190, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się   27  listopada 2013 r. o godzinie  10 00

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy

 w Walimiu ul. Boczna nr 9 ( pokój nr 1).

 

Nieruchomości wolne są od obciążeń oraz praw osób trzecich.

 

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu jest złożenie dokumentu potwierdzającego własność lokalu mieszkalnego położonego w Walimiu przy ulicy Wyszyńskiego numer 34 – 36, w Urzędzie Gminy w Walimiu ( pokój  nr 7) do dnia 21 listopada 2013 r.,  oraz dokonanie wpłaty wadium nie później niż do dnia   21 listopada 2013 r. na konto  Gminy Walim ul. Boczna nr 9, 58 –320 Walim Nr konta  62 1020 5095 0000 5802 0011 2524. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia :

- kosztów sporządzenia dokumentacji  w kwocie  543 zł.  

- kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 Pierwsze przetargi na sprzedaż dz. nr 330/10 i 330/13 zostały przeprowadzone  8 października 2013 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia   03 lipca 2013 r. 

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega      opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2013-10-24 12:29:10
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2013-10-24 12:29:28
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2013-10-24 12:31:14
Ostatnia zmiana:2013-11-21 07:56:41
Ilość wyświetleń:1412
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij