Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Wydawanie dowodów osobistych

Wydanie dowodu osobistego

Sposoby dostarczenia dokumentów

- osobiście

- elektronicznie

Sposoby odbioru dokumentów

- osobiście


Karta usługi


Karta usługi zawiera opis procedury załatwienia sprawy.


Wymagane dokumenty


Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego


Wniosek na dowód osobisty może złożyć:


• osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,


• osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,


• rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).


Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:


• osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,


• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,


• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,


• osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.


Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin (samodzielnie bez obecności rodzica, opiekuna, kuratora).


1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej -do pobrania


Załączniki:


kolorowa fotografia, wykonana nie wcześniej niż 6 m-cy przed złożeniem wniosku, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.


Dopuszcza się złożenie fotografii:


w okularach z ciemnymi szkłami przez osobę z wadą wzroku potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności,


w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Załączniki:


plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm, spełniająca wymogi, o których mowa powyżej. W przypadku dołączenia fotografii w okularach z ciemnymi szkłami bądź w nakryciu głowy, do wniosku załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli do wniosku załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.


Miejsce złożenia dokumentów


Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.Na terenie gminy Walim:


- w wersji papierowej


Urząd Gminy Walim


pok. nr 5 – parter


- w wersji elektronicznej


na adres: https://epuap.gov.pl


adres skrytki EPUAP: /ugwalim/skrytka


Odbiór dowodu osobistego


DOWÓD MUSISZ ODEBRAĆ OSOBIŚCIE


Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek


Przy odbiorze musisz przedłożyć swój dotychczasowy dowód osobisty (zostanie on unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu) lub dokument potwierdzający legalność pobytu - jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie.


Opłaty


Nie podlega opłacie


Termin i sposób załatwienia


Do 1 miesiąca


Podstawa prawna


1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464)


2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1604)


Tryb odwoławczy


Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Walim przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia dowodu osobistego. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania powoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.Załączniki

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO w postaci papierowej (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO w postaci elektronicznej (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Wesołowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2013-07-03 09:35:03
Opublikował:Anna Wesołowska
Data publikacji:2013-07-03 09:35:25
Ostatnia zmiana:2018-06-18 11:01:55
Ilość wyświetleń:3102

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij