Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

I. NAZWA USŁUGI:

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze decyzji administracyjnej.

II. PODSTAWA PRAWNA:

1.Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i (Dz. U Nr 217, poz. 1427 z póżn. zm.).

2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

III. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy w Walimiu

ul. Boczna 9

58-320 Walim

parter - pokój nr 4,

tel. 74 84 94 347

godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 17:00

piątek od 7:30 do 14:00

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie.

2.Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi; wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sadu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

3.Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

V. OPŁATY:

Opłata skarbowa z tytułu wydania decyzji administracyjnej - 10 zł.

Odwołanie od decyzji zwolnione z opłaty.

Opłata skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa - 17 zł.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

1.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

2.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Walim  PKO BP S.A                 Nr rachunku 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.Po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu lub nieobecność osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową); postępowanie to kończy decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania osoby.

2.Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Walim, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VIII. UWAGI:

1.Zgodnie z art. 35 ustawy, organ gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje osoba zameldowana, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Metadane

Źródło informacji:Anna Wesołowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2013-07-03 09:27:44
Opublikował:Anna Wesołowska
Data publikacji:2013-07-03 09:28:50
Ostatnia zmiana:2015-07-17 07:55:55
Ilość wyświetleń:1870

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij