Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Odbudowa drogi gminnej ul. Drzymały dz. nr 211, 220/5 w Zagórzu Śląskim

 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 125462-2013 z dnia 2013-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej łącznie z wykonaniem remontu drogi na podstawie wykonanego projektu (zaprojektuj i wybuduj). Szerokość jezdni 4,5-3,0m, długość drogi ok.720 mb, powierzchnia...
Termin składania ofert: 2013-04-16

 
Drzymały/8/2013                                                                                                  Walim, 14.05.2013 r.                                  
Walim: Odbudowa drogi gminnej ul. Drzymały dz. nr 211, 220/5 w Zagórzu Śląskim
Numer ogłoszenia: 187484 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125462 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej ul. Drzymały dz. nr 211, 220/5 w Zagórzu Śląskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej łącznie z wykonaniem remontu drogi na podstawie wykonanego projektu (zaprojektuj i wybuduj). Szerokość jezdni 4,5-3,0m, długość drogi ok.720 mb, powierzchnia nawierzchni z masy bitumicznej ok.2250 m2 Przekrój drogi od góry: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.4cm; podbudowa z kruszywa kamiennego gr.40cm. Odwodnienie liniowe typu Ciepliński z wlotem do studzienki O600. Studzienkę połączyć z rurociągiem PVC O200 o długości ok.40mb. Rurociąg prowadzić w działce nr 204, która jest własnością Inwestora. Należy zaprojektować min. dwie mijanki - patrz plan sytuacyjny.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 45.23.32.20-7, 45.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268292,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
.         Cena wybranej oferty: 280587,60
.         Oferta z najniższą ceną: 280587,60 / Oferta z najwyższą ceną: 389760,80
.         Waluta: PLN.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

Drzymały/8/2013                                                                                        Walim, 18.04.2013 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Drzymały/8/2013
Nazwa zadania: "Odbudowa drogi gminnej ul. Drzymały dz. Nr 211, 220/5 w Zagórzu Śląskim""
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 2) złożoną przez Wykonawcę:
 
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 280 587,60PLN brutto
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 30.04.2013 r.Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

 

 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
HEILIT+ WOERNER Sp. z o.o.
Wysoka, Ul. Lipowa 5a
52-200 Wrocław
389 760,80
71,99
2
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica
280 587,60
100
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 

Walim: Odbudowa drogi gminnej ul. Drzymały dz.

nr 211, 220/5 w Zagórzu Śląskim

Numer ogłoszenia: 125462 - 2013; data

zamieszczenia: 29.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załączniki

ogłoszenie (58.5kB) Zapisz dokument  
siwz - Drzymały (122.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 - formularz ofertowy (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 - oświadczenie art. 22 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 - oświadczenie art. 24 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 - wykaz osób (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 - wykaz robót (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 - projekt umowy (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 -PROGRAM FUNKCJONALNO użytkowy droga drzymały (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 -droga drzymały (138.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Łazanowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Łazanowska
Data wprowadzenia:2013-03-29 10:18:59
Opublikował:Katarzyna Łazanowska
Data publikacji:2013-03-29 10:22:21
Ostatnia zmiana:2013-05-14 08:52:07
Ilość wyświetleń:1561
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij