Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2013-03-20, Wójt Gminy Walim ogłasza III przetarg na sprzedaż działek położonych w Dziećmorowicach o numerach: 536/3, 536/4, 536/5, 536/7, 536/8 i 241/3.

Walim , dnia 20.03.2013 r.

 

OGŁOSZENIE Nr  6/2013

 

Wójt Gminy Walim ogłasza

 

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek  stanowiących własność Gminy Walim :

 

1/ Działka nr 536/3 o pow.  2550 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana

 

w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Księga

 

wieczysta Numer SW1W/ 00023903/6.

Cena wywoławcza –   46 700, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -  4 600, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  13 maja  2013 r. o godzinie  9 00

 

2/ Działka nr  536/4  o pow.  2576 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana

 

w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sprzedaż działki  nastąpi wraz z udziałem wynoszącym 1  w działce numer 536/6  o pow. 569 m 2 stanowiącej drogę wewnętrzną.   Księga wieczysta Numer SW1W/ 00023903/6.

 

Cena wywoławcza –    50 200, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -  5 000, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  13 maja 2013 r.  o godzinie  10 00

 

3/ Działka nr  536/5  o pow. 2095 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana

 

w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sprzedaż działki  nastąpi wraz z udziałem wynoszącym 1  w działce numer 536/6  o pow. 569 m 2 stanowiącej drogę wewnętrzną.   Księga wieczysta Numer SW1W/ 00023903/6.

 

Cena wywoławcza –    41 400, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -  4 100, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się   13 maja 2013 r.  o godzinie  11 00

 

4/ Działka nr  536/7  o pow. 2264 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana

 

w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sprzedaż działki  nastąpi wraz z udziałem wynoszącym 1  w działce numer 536/6  o pow. 569 m 2 stanowiącej drogę wewnętrzną.   Księga wieczysta Numer SW1W/ 00023903/6.

 

Cena wywoławcza –    44 500, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -  4 400, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się   13 maja  2013 r.  o godzinie  12 00

 

5/ Działka nr  536/8  o pow. 2091 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana

 

w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sprzedaż działki  nastąpi wraz z udziałem wynoszącym 1  w działce numer 536/6  o pow. 569 m 2 stanowiącej drogę wewnętrzną.   Księga wieczysta Numer SW1W/ 00023903/6.

 

Cena wywoławcza – 41 300, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -  4 100, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się   13 maja 2013 r.  o godzinie  13 00 

 

6/ Działka nr  241/3 o pow.  957 m 2 położona w  Dziećmorowicach  ul. Sienkiewicza, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej,

 

usytuowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodarczej oraz usługowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolami : MN/U1, KDW

 

i przeznaczona jest pod zabudowę  mieszkaniową oraz usługową i teren dróg wewnetrznych.  Księga wieczysta Numer SW1W/00048735/8.

 

Cena wywoławcza –  35 000, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   3 500, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  13 maja  2013  r. o godzinie  14 00

 

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy

 

w Walimiu ul. Boczna nr 9.

 

 

Nieruchomości wolne są od obciążeń oraz praw osób trzecich.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia  8 maja 2013 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której dotyczy przetarg.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,   

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

 

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 Pierwsze przetargi na sprzedaż  działki numer : 536/3, 536/4, 536/5, 536/7, 536/8 przeprowadzono 16 listopada 2012 roku,  drugie przeprowadzono 25 lutego 2013 roku, natomiast  na sprzedaż działki numer 241/3 pierwszy przetarg przeprowadzono 19 listopada 2012 roku, drugi przetarg przeprowadzono  27 lutego 2013 roku.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia  05 października  2012 r. dla nieruchomo¶ci wymienionych w pozycji 1- 5, natomiast dla działki 241/3 upłyn±ł 17 wrze¶nia 2012 r.

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w tygodniku DB oraz opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim

 

 

Załączniki

mapa dz. nr 536-3 do 536-8 (133.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapa dz. nr 241-3 (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2013-03-20 10:16:40
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2013-03-20 10:16:48
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2013-03-20 10:21:46
Ostatnia zmiana:2013-03-21 13:01:09
Ilość wyświetleń:1697
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij