Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Odbudowa mostu gminnego dz. nr 15 w Rzeczce

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 98170-2013 z dnia 2013-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej łącznie z wykonaniem remontu drogi i mostu na podstawie wykonanego projektu (zaprojektuj i wybuduj). DROGA Szerokość jezdni 5,5-3,5m, długość drogi ok.11 mb,...
Termin składania ofert: 2013-03-26

 

Walim: Odbudowa mostu gminnego dz. nr 15 w Rzeczce
Numer ogłoszenia: 153692 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 98170 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa mostu gminnego dz. nr 15 w Rzeczce.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej łącznie z wykonaniem remontu drogi i mostu na podstawie wykonanego projektu (zaprojektuj i wybuduj). DROGA Szerokość jezdni 5,5-3,5m, długość drogi ok.11 mb, powierzchnia nawierzchni z masy bitumicznej ok.50 m2 Przekrój drogi od góry: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.4cm; podbudowa z kruszywa kamiennego gr.20cm. MOST ŁUKOWY O KONSTRUKCJI CEGLANO-KAMIENNEJ - powierzchnia rzutu poziomego 3,50 x 5,8 m Proponowany zakres robót: - Rozbiórka przyczółków i fundamentów z betonu i kamienia miejscowego - Wykonanie nowych fundamentów żelbetowych i przyczółków - Częściowe przemurowanie sklepienia ceglanego z deskowaniem całego sklepienia ok.35 m2 - Uzupełnienie sklepienia betonem B 20 - Płyta żelbetowa nośna wylewana na mokro z betonu B25 gr.15-20cm-ok.20,0 m2 - Balustrada stalowa wys.110cm - Izolacje pionowe z powłok bitumicznych, poziome z papy termozgrzewalnej - Nośność mostu 15 ton - Światło pionowe 2,4 m Przed przystąpieniem do przetargu proszę dokładnie obejrzeć przedmiot zamówienia w terenie!!!. Wykonawca zabezpieczy obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie z wykonaniem pomiaru powykonawczego. Należy wykonać i uzgodnić z odpowiednimi służbami projekt organizacji ruchu łącznie z zamontowaniem niezbędnego oznakowania wynikającego z projektu. Zjazd należy uzgodnić ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 45.23.32.20-7, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., Ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156910,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 65700,08
  • Oferta z najniższą ceną: 65700,08 / Oferta z najwyższą ceną: 332100,00
  • Waluta: PLN.

 Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

Rzeczka/7/2013                                   Walim, 29.03.2013 r.  

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Rzeczka/7/2013

Nazwa zadania: "Odbudowa mostu gminnego dz. nr 15 w Rzeczce"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że   w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

                Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

                ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego,  zawiera najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 4.04.2013 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Punkty

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "VICBUD" sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1, 58-379 Czarny Bór

175.890,00

37,35

2

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

65.700,08  

100,00

3

PRO-BUD SYSTEM sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 7b, 57-100 Strzelin

131.352,93

4

Zakład Inżynierii Lądowo - Wodnej "JAZ"

ul. Rolnicza 2, 59-216 Kunice

332.100,00

19,78

5

Usługi Budowlano-Remontowe "SOTPOL" Zenon Sokoła

ul. Rumiankowa 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

170.004,45

38,65

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STAŃCZYK " sp. j.

ul. Jeleniogórska 52, 58-160 Świebodzice

118.999,98

55,21

7

Lider Konsorcjum - JW. Hydrokombud s.c.

ul. 3 Maja 9/3, 58-320 Walim

87.606,26

74,99

8

Fabud  Marek Fabin

ul. Główna 37/1, 57-256 Bardo

129.150,00

50,87

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że  w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy PRO-BUD SYSTEM sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 7b, 57-100 Strzelin, jej treść nie odpowiada treści siwz - Wykonawca, na podstawie art. 26 ust. 3 nie uzupełnił oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że  w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z p.zm.)

                                                                                                                      Wójt Gminy Walim

                                                                                                                                                             Adam Hausman

 

 

Walim: Odbudowa mostu gminnego dz. nr 15 w

Rzeczce

Numer ogłoszenia: 98170 - 2013; data

zamieszczenia: 12.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załączniki

ogłoszenie (52.5kB) Zapisz dokument  
SIWZ Rzeczka (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 - formularz ofertowy (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 - oświadczenie art. 22 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 - oświadczenie art. 24 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 - wykaz osób (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 - wykaz robót (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 - projekt umowy (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rzeczka dr15,most (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 - Program funkcjonalno - użytkowy Rzeczka 15 (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pytania i odpowiedzi most w Rzecze (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Łazanowska
Data utworzenia:2013-03-12 10:28:24
Wprowadził do systemu:Katarzyna Łazanowska
Data wprowadzenia:2013-03-12 10:28:36
Opublikował:Katarzyna Łazanowska
Data publikacji:2013-03-12 10:31:32
Ostatnia zmiana:2013-04-18 11:19:27
Ilość wyświetleń:1750
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij