W sprawie:
podjęcia współdziałania Gminy Walim z jednostkami samorządu terytorianego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, w celu realizacji zapisów "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 – 2020" poprzez partycypację w roku 2013 w kosztach (...)

Data uchwały:
2012-12-17

Numer uchwały:
XXIV/146/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia