W sprawie:
przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Walim na lata 2012-2015

Data uchwały:
2012-12-17

Numer uchwały:
XXIV/143/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.