W sprawie:
zarządzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej wsi Michałkowa gm. Walim.

Data uchwały:
2012-12-17

Numer uchwały:
XXIV/141/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia