W sprawie:
uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Data uchwały:
2012-12-17

Numer uchwały:
XXIV/140/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia