W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013

Data uchwały:
2012-12-17

Numer uchwały:
XXIV/137/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku