W sprawie:
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Data uchwały:
2012-11-30

Numer uchwały:
XXIII/133/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 roku.