W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Walim nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 24/21 i 24/24, położonej w Dziećmorowicach.

Data uchwały:
2012-11-30

Numer uchwały:
XXIII/127/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia