Walim, dnia 07.12. 2012 rok

I n f o r m a c j a

Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, został wywieszony na okres od dnia 07 grudnia 2012 r. do dnia 28 grudnia 2012 r.                           wykaz Nr 22/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r. o przeznaczeniu do dzierżawy na okres do 3 lat części nieruchomości, położonej w Walimiu.

 

Wykaz Nr 22/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r o przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości gminnej w Walimiu.

Lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru

Powierzchnia m2

Opis   nieruchomości

Przeznaczenie    i sposób jej zagospodarowania

wysokość opłat  z tytułu rocznego czynszu

terminy  wnoszenia opłat

 

1

SW1W//00036151/3                               część działki nr 320/3

36,10 m2

część nieruchomości gminnej oznaczonej użytkiem Bi przeznaczona do oddania w dzierżawę, położona w Walimiu  w sąsiedztwie nieruchomości przy ul. Piastowskiej 9.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, nieruchomość oznaczona jest symbolem C.2 M/U - teren zabudowy mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych. Przedmiotowa część nieruchomości przeznaczona jest na ogródek przydomowy.

- stawka wywoławcza czynszu 10,00 zł + podatek VAT

do dnia 15 maja

 każdego roku