Walim, dnia 22.11.2012 r.

I n f o r ma c j a

Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od 22 listopada 2012 r. do 13.12.2012 r. wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Załącznik do Zarządzenia Nr 212/2012 Wójta Gminy Walim z dnia 20 listopada 2012 r.

Wykaz Nr 19/2012 nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Lp.

położenie

numer działki

powierzchnia do wydzierżawienia

opis nieruchomości

wysokość czynszu                               ( w kwintalach żyta, złotych)

terminy wnoszenia opłat

1

Dziećmorowice

272/12

2,92 ha

użytki rolne

5,90 kwintala

do 15 maja i 15 września

2

Dziećmorowice

499

0,62 ha

użytek rolny

1,24 kwintala

do 15 maja

3

Dziećmorowice

481

0,19 ha

użytek rolny

0,09 kwintala

do 15 maja

4

Dziećmorowice

485

0,32 ha

użytek rolny

0,64 kwintala

do 15 maja

5

Dziećmorowice

486

0,30 ha

użytek rolny

0,60 kwintala

do 15 maja

6

Dziećmorowice

487

0,29 ha

użytek rolny

0,56 kwintala

do 15 maja

7

Dziećmorowice

457/1

0,1089 ha

ogródki przy ul. Sienkiewicza 81

do 100 m2 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

8

Dziećmorowice

211/2

0,0922 ha

użytek rolny na poprawę zagospodarowania  działki sąsiedniej.

0,27 kwintala

do 15 maja

9

Dziećmorowice

210

0,6831 ha

użytek rolny

0,4570 kwintala

do 15 maja

10

Dziećmorowice

326/2

0,33 ha

użytek rolny

0,33 kwintala

do 15 maja

11

Dziećmorowice

330

0,22 ha

użytek rolny

0,44 kwintala

do 15 maja

12

Dziećmorowice

248/8

0,09 ha

ogródki przy ul. Sienkiewicza 17

do 100 m2 - 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

13

Dziećmorowice

248/3

 5,18 m2 i 6,48 m2

komórki gospodarcze przy ul. Sienkiewicza  17

0,53 zł za 1 m2 powierzchni miesięcznie + Vat

czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

14

Dziećmorowice,  obręb Rusinowa

169/2

70 m2

budynki gospodarcze, komórki przy  ul. Bystrzyckiej 24

0,53 zł za 1 m2 powierzchni miesięcznie + 23% podatek Vat

czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

15

Dziećmorowice,  obręb Rusinowa

185

200 m2

ogródek przy ul. Bystrzyckiej 47

14 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

16

Dziećmorowice,  obręb Rusinowa

187

526 m2

ogródek przy ul. Bystrzyckiej 47

27,04 + 23% podatek Vat

do 15 maja

17

Dziećmorowice

216/2

50 m2

komórki przy ul. Sienkiewicza 14

0,53 zł za 1 m2 + 23% Vat miesięcznie

czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

18

Dziećmorowice,  obręb Rusinowa

część 190/2

0,04 ha

ogródki przy ul. Bystrzyckiej 58

do 100 m2 - 10 zł + 23% Vat

do 15 maja

19

Dziećmorowice

część 190/2

40 m2

komórki, pomieszczenia gospodarcze

0,53 zł + 23% podatek Vat miesięcznie

czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

20

Dziećmorowice,  obręb Rusinowa

65

0,38 ha

użytek rolny

0,684 kwintala rocznie

do 15 maja

21

Dziećmorowice,  obręb Rusinowa

część 147

0,05 ha

ogródek przy ul. Bystrzyckiej 36

26 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

22

Dziećmorowice,  obręb Rusinowa

163

0,01 ha

ogródek przy ul. Bystrzyckiej 32

10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

23

Dziećmorowice,   obręb Rusinowa

część 164

0,09 ha

ogródki przy ul. Bystrzyckiej 30

do 100 m2 - 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

24

Jugowice

65/1

0,0160 ha

ogródek przy ul. Głównej

12,40 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

25

Jugowice

392/2

0,29 ha

użytek rolny

0,57 kwintala

do 15 maja

26

Jugowice

część 116/4

0,1500 ha

ogródek

56 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

27

Jugowice

część 439/9

1,00 ha

użytek rolny

1 kwintal

do 15 maja

28

Zagórze Śląskie

332/6

0,0191 ha

ogródek przy ul. Letniskowej 4

13,64 zł + 23% podatek Vat.

do 15 maja

25

Olszyniec

część 48/4

0,38 ha

użytek rolny

0,38 kwintala

do 15 maja

26

Olszyniec

174/6

0,0581 ha

ogródki przy ul. Świdnickiej 9

do 100 m2 - 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

27

Olszyniec

174/8

0,1407 ha

ogródki przy ul. Świdnickiej 9

do 100 m2 - 10 zł + podatek Vat

do 15 maja

28

Olszyniec

171/5

0,1014 ha

ogródki przy  Świdnickiej 11

do 100 m2 - 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

29

Olszyniec

171/4

0,0555 ha

ogródki przy ul. Świdnickiej 11

do 100 m2 - 10 zł + 23% Vat

do 15 maja

30

Olszyniec

część 90/1

0,20 ha

ogródki przy ul. Świdnickiej 8

do 100 m2 - 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

31

Olszyniec

część 90/1

40 m2

komórki  gospodarcze

0,53 zł + 23% podatek Vat

czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca.

32

Glinno

część 214

0,50 ha

użytek rolny

0,50 kwintala

do 15 maja

33

Michałkowa

129/2

0,29 ha

użytek rolny

0,69 kwintala

do 15 maja

34

Michałkowa

część 238/9

0,15 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

35

Michałkowa

69/6 i 69/7

0,3511 ha

użytek rolny

0,69 kwintala

do 15 maja

36

Walim

684/5 i 603/2

0,2643 ha

użytek rolny

0,5286 kwintala

do 15 maja

37

Walim

część 115

0,08 ha

ogródki przy ul. Wyszyńskiego 78

do 100 m2 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

38

Walim

392/3

1,9529 ha

użytek rolny

0,585 kwintala

do 15 maja

39

Walim

część 252/11

0,06 ha

ogródki przy ul. Wyszyńskiego 40

do 100 m2 - 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

40

Walim

252/6

0,03 ha

ogródek

18 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

41

Walim

część 701/6

0,022 ha

ogródek przy ul. Kościuszki 19

14,80 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

42

Walim

część 409/1

0,30 ha

ogródki przy ul. Długiej

do 100 m2 - 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

43

Walim

część 129/7

0,03 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł + 23% Vat

do 15 maja

44

Walim

część 132/7

0,04 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł 23% podatek Vat

do 15 maja

45

Rzeczka

część 82

0,05 ha

ogródek

26 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

46

Rzeczka

część 93/10

0,04 ha

ogródek

22 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

47

Walim

330/3

30 m2

pomieszczenia gospodarcze przy ul. Wyszyńskiego 36

0,53 zł t za 1 m2 miesięcznie + 23% podatek Vat

czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca

48

Walim

316/2

60 m2

pomieszczenia gospodarcze przy  ul. Wyszyńskiego 19

0,53 zł za 1 m2 miesięcznie + 23% podatek Vat

czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca

49

Walim

152/2 i 151/4

60 m2

pomieszczenia gospodarcze przy  ul. Wyszyńskiego 61

0,53 zł za 1 m2 miesięcznie + 23% Vat

czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca

50

Walim

263/4

90 m2

pomieszczenia gospodarcze przy ul. Samorządowej 3-5

0,53 zł za 1 m2 miesięcznie + 23% podatek Vat

czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 213/2012 Wójta Gminy Walim z dnia 20 listopada 2012 r.

Wykaz Nr 20/2012 nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

 

Lp.

położenie

numer działki

powierzchnia do wydzierżawienia

opis nieruchomości i przeznaczenie

wysokość rocznego czynszu                   ( w kwintalach żyta, złotych)

terminy wnoszenia opłat

1

Dziećmorowice

384

1,87 ha

użytek rolny

3,78 kwintala

do 15 maja i 15 września

2

Dziećmorowice

465

0,08 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

3

Dziećmorowice

480/4, 478/2,  480/3;

2,1128 ha

użytek rolny

1,97 kwintala

do 15 maja

4

Dziećmorowice

416 i 419

0,3311 ha

ogród

92,22 zł +23% podatek Vat

do 15 maja

5

Dziećmorowice

część 104

0,0282 ha

ogródek

17,28 zł +23% podatek Vat

do 15 maja

6

Dziećmorowice

16, 15/3, 15/4;

0,54 ha

użytek rolny

0,65 kwintala

do 15 maja

7

Dziećmorowice,           obręb Rusinowa

55 i 59

1,4989 ha

użytek rolny

0,78 kwintala

do 15 maja

8

Dziećmorowice,                       obręb Rusinowa

150

0,01 ha

ogródek

10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

9

Dziećmorowice,                        obręb Rusinowa

161

0,03 ha

ogródek przy ul. Bystrzyckiej 32

18 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

10

Niedźwiedzica

177/8

1,0829 ha

użytek rolny

2,707 kwintala

do 15 maja i 15 września

11

Niedźwiedzica

177/7

0,4262 ha

użytek rolny

0,852 kwintala

do 15 maja

12

Niedźwiedzica

78/2

0,62 ha

użytek rolny

1,13 kwintala

do 15 maja

13

Niedźwiedzica

93/3

0,0465 ha

ogródek

24,60 zł

do 15 maja

14

Niedźwiedzica

18/2

0,45 ha

użytek rolny

0,86 kwintala

do 15 maja

15

Niedźwiedzica

45/1

0,25 ha

ogród

76 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

16

Niedźwiedzica

część 90/1

2,00 ha

użytek rolny

3,15 kwintala

do 15 maja

17

Niedźwiedzica

część 111

0,46 ha

użytek rolny

0,46 kwintala

do 15 maja

18

Niedźwiedzica

część 112

0,70 ha

użytek rolny

0,55 kwintala

do 15 maja

19

Niedźwiedzica

część 113/3

1,29 ha

użytek rolny

1,75 kwintala

do 15 maja

20

Niedźwiedzica

część 114

1,08 ha

użytek rolny

1,83 kwintala

do 15 maja

21

Michałkowa

70/10

0,5423 ha

użytek rolny

1,076 kwintala

do 15 maja

22

Michałkowa

część 172/5

0,08 ha

ogródek

38 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

23

Michałkowa

część 172/5

0,01 ha

ogródek

10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

24

Jugowice

358

0,12 ha

ogródek

50 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

25

Jugowice

404/20

0,1496 ha

ogródek

55,92 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

26

Jugowice

251

0,73 ha

użytek rolny

1,46 kwintala

do 15 maja

27

Jugowice

258

1,43 ha

użytek rolny

2,53 kwintala

do 15 maja

28

Jugowice

część 229

0,0420 ha

ogródek

22,80 zł +23% podatek Vat

do 15 maja

29

Jugowice

308/2

0,3468 ha

ogród

115,36 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

30

Jugowice

część 398/32

0,1213 ha

ogródek

50,26 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

31

Jugowice

443/8

0,2536 ha

ogród

76,72 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

32

Jugowice

część 392/2

0, 29 ha

ogród

84 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

33

Jugowice

część 77/3

95 m 2

ogródek

10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

34

Glinno

203

0,32 ha

ogród

90 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

35

Olszyniec

część 48/4

0,50 ha

użytek rolny

0,5 kwintala

do 15 maja

36

Zagórze Śląskie

57

1,1313 ha

użytek rolny

1,59 kwintala

do 15 maja

37

Zagórze Śląskie

383

0,5811 ha

użytek rolny

1,18 kwintala

do 15 maja

38

Zagórze Śląskie

316

0,2793 ha

ogród

81,86 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

39

Zagórze Śląskie

część 109/14

0,0420 ha

ogródki

do 100 m2 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

40

Zagórze Śląskie

332/8

0,0130 ha

ogródek

11,20 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

41

Zagórze Śląskie

332/7

0,0197 ha

ogródek oraz grunt pod pomieszczeniem gospodarczym

35,44 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

42

Zagórze Śląskie

332/4

0,0218 ha

ogródek i grunt pod pomieszczeniem gospodarczym

73,52 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

43

Zagórze Śląskie

332/2                       i część 332/1

0,030 ha

ogródek i komórka        o powierzchni 24 m2

66 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

44

Zagórze Śląskie

część 332/1

0,035 ha

ogródek i komórka  o powierzchni 12,15 m2

44,30 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

45

Zagórze Śląskie

część 368/3

0,05 ha

ogródek

26 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

46

Zagórze Śląskie

część 368/4

0,24 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

47

Zagórze Śląskie

część 367/2

0,1238 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

48

Walim

część 129/7

0,0190 ha

ogródek

13,60 zł +23% podatek Vat

do 15 maja

49

Walim

część 121

0,04 ha

ogródek

22 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

50

Walim

98

0,05 ha

ogródek

26 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

51

Walim

392/1 i 392/2

1,4439 ha

użytki rolne

1,37 kwintala

do 15 maja

52

Walim

część 376/15

0,0245 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

53

Walim

638/2, część. 651/1, część    651/2, część  457/1;

5,2058 ha

użytki rolne

7,0458 kwintala

do 15 maja  i 15 września

54

Walim

463

0,88 ha

użytek rolny

0,40 kwintala

do 15 maja

55

Walim

603/3, 603/6, 684/6, 692;

5,1627 ha

użytek rolny

9,6554 kwintala

do 15 maja  i 15 września

56

Walim

część 605/2

0,0434 ha

ogródek

23,36 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

57

Walim

część 170

1,08 ha

użytek rolny

1,08 kwintala

do 15 maja

58

Walim

część 590

0,01 ha

ogródek

10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

59

Walim

420

0,05 ha

ogródek i grunt pod komórką

55,40 zł +23% podatek Vat

do 15 maja

60

Walim

część 591/5

0,0342 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

61

Walim

534/1

0,05 ha

ogródek

26 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

62

Walim

część 701/6

0,0780 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

63

Walim

część 695

0,01 ha

ogródek

10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

64

Walim

część 538/1

0,017 ha

ogródek

10 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

65

Walim

538/3

0,0150 ha

ogródek

12 zł + 23% podatek Vat

do 15 maja

66

Walim

część 252/4

0,51 ha

użytek rolny

0,78 kwintala

do 15 maja