Walim, dnia 22.XI.2012 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony na okres od   22 listopada   2012 r. do   13 grudnia 2012 roku wykaz  nr :   18/2012 z dnia  21.XI. 2012 r.  nieruchomości gminnych przeznaczonych  dzierżawy.

 

Wykaz Nr 18/2012 z 21 listopada 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy .

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego i termin płatności

1

SW1W/ 00071382/8

Walim ul. Wyszyńskiego obok numeru 34-36 Nr obrębu 0009

330/3

2292 m 2 Do wydzierżawienia powierzchnia 74,80m2zabudowana 4 garażami o pow. : 14,20 m2 , 17,20 m 2 , 14,40 m 2 oraz 2 garażami o pow. po 14,40 m 2

Działka częściowo zabudowana garażami oraz komórkami gospodarczymi, część działki jest zagospodarowana pod ogródki przydomowe.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walim zatwierdzonym Uchwałą nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim z dnia 4 czerwca 2012 r. działka oznaczona jest symbolem C2.35M/U - zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa ( usługi nieuciążliwe), dopuszczająca lokalizację garaży.Sposób zagospodarowania - garaże .

Stawka czynszu : 2,50 zł. za 1 m 2 + 23 % podatek VAT. Czynsz miesięczny płatny do 10 - go każdego miesiąca. Zarządzenie Nr 200/2012 z 11.10.2012 r. Czynsz podlega waloryzacji.