Walim, dnia 22.XI. 2012 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony na okres od   22 listopada   2012 r. do   13 grudnia 2012 roku nw. wykaz  nr 17/2012 z dnia  21.XI. 2012 r.  nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

 

Wykaz Nr 17/2012 z 21 listopada 2012 r. nieruchomości gminnych   przeznaczonych do sprzedaży.

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

SW1W/000 34944/5

Jugowice ul. Główna nr 2/4 Nr obrębu 0003

działka numer 45

1200 m 2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 1850/10000

Lokal mieszkalny złożony z 3 pokoi, kuchni i łazienki z WC o łącznej powierzchni 46,75 m 2 oraz strychu o pow. 4,70 m2 i komórki o pow. 7,20 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowa . Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu   50 478 zł.

2

SW1W/000 32347/6

Walim ul. Wyszyńskiego obok nr 16 Nr obrębu 0009

działka numer 376/25

132 m 2

Działka zabudowana garażem wolnostojącym, murowanym, krytym papą o powierzchni użytkowej 14, 0 m2 i zabudowy 25, 0 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowa oraz teren usług nieuciążliwych - możliwa lokalizacja obiektów gospodarczych np. garaż. Działka zbudowana garażem.Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Cena nieruchomości : 12 984 zł. w tym cena garażu 5 378 zł, oraz cena gruntu 7 606 zł. Wartość nakładów poniesionych przez najemcę na budowę garażu : 5 378 zł. Do ceny gruntu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

-Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 22 listopada 2012 roku.