W sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Data uchwały:
2012-06-25

Numer uchwały:
XX/112/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia