W sprawie:
stawek podatków i opłat lokalnych na 2013r.

Data uchwały:
2012-10-30

Numer uchwały:
XXII/123/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.