W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Walim z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Walim nieruchomości zabudowanej w Zagórzu Śląskim.

Data uchwały:
2012-10-30

Numer uchwały:
XXII/123/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia