W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVII/87/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walim w 2012 roku

Data uchwały:
2012-10-30

Numer uchwały:
XXII/122/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia