Walim, dnia 31.10.2012 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony na okres od   31 października   2012 r. do  21 listopada 2012 roku wykaz  nr :  16/2012 z dnia 31.X. 2012 r.  nieruchomości gminnych przeznaczonych do    dzierżawy.

 

Wykaz Nr 16/2012 z 30 października 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy .

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego i termin płatności

1

SW1W/ 000 69997/5

Walim ul. Kościuszki obok numeru 19 Nr obrębu 0009

701/6

2852m 2 Do wydzierżawienia powierzchnia 42 m2 zabudowana dwoma garażami o powierzchni po 21 m 2 .

Działka częściowo zabudowana garażami oraz komórkami gospodarczymi, część działki jest zagospodarowana pod ogródki przydomowe.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walim zatwierdzonym Uchwałą nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim z dnia 4 czerwca 2012 r. działka oznaczona jest symbolem C4.43MN/U - zabudowa mieszkaniowo -usługowa, dopuszczająca lokalizację garaży.Sposób zagospodarowania - garaże tymczasowe, wzniesione bez pozwolenia.

Stawka czynszu : 2,50 zł. za 1 m 2 + 23 % podatek VAT. Czynsz miesięczny płatny do 10 - go każdego miesiąca. Zarządzenie Nr 200/2012 z 11.10.2012 r. Czynsz podlega waloryzacji.

2.

SW1W/ 00036151

Walim ul. Dworzec PKP Nr obrębu 0009

320/3

369 m 2 Do wydzierżawienia: część działki o powierzchniach :  27,47 m2, 33,80 m2 , 31,60 m 2 i 30,80 m 2 pod budowę czterech garaży oraz powierzchnia 156,60 m 2 do wydzierżawienia pod miejsca postojowe.

Działka niezabudowana.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walim zatwierdzonym Uchwałą nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim z dnia 4 czerwca 2012 r. działka oznaczona jest symbolem C2.26M/U. Zgodnie z w/w planem do wydzierżawienia pow. 123,67 m 2 zostaje przeznaczona pod budowę czterech garaży w zabudowie szeregowej lub wolnostojącej - które stanowić będą odrębne nieruchomości oraz pow. 156,60 m 2 pod miejsca postojowe.

Stawka czynszu za grunt pod budowę garażu : 1,85 zł. za 1 m 2 + 23 % podatek VAT. Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca . Zarządzenie Nr 200/2012 z 11.10.2012 r. Czynsz podlega waloryzacji.Stawka czynszu za grunt pod miejsca postojowe  - parkingi 3,00 zł. za 1 m 2 + 23 % podatek VAT. Czynsz roczny płatny do 15 maja każdego roku. Zarządzenie Nr 202/2008 z 22.09.2008r.

3

SW1W/000 73638/2

Rusinowa ul.Bystrzycka obok nr 24 Nr obrębu 0007

169/2

2005 m2 . Do wydzierżawienia powierzchnia 64,10 m2 zabudowana 4 garażami o pow. 13,40 m2 , 15, 00 m 2 , 20, 70 m2 i 15, 00 m2 .

Działka częściowo zabudowana garażami oraz komórkami gospodarczymi, część działki jest zagospodarowana pod ogródki przydomowe.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice cz. I A i B, zatwierdzonym Uchwałą nr X/52/2011 z dnia 28 września 2011 roku Rady Gminy Walim, działka oznaczona jest symbolem : MN/U 1 - zabudowa mieszkaniowo - usługowa, dopuszczająca lokalizację garaży. Sposób zagospodarowania - garaże tymczasowe, wzniesione bez pozwolenia.

Stawka czynszu : 2,50 zł. za 1 m 2 + 23 % podatek VAT. Czynsz miesięczny płatny do 10 - go każdego miesiąca. Zarządzenia Nr 200/2012 z 11.10.2012 r. Czynsz podlega waloryzacji.

4

SW1W/45784 SW1W/45783 SW1W/50455 SW1W/45785 SW1W/45788 SW1W/45786

Zagórze Śląskie nr obrębu 0010

95/2, 95/3,95/4, 95/5, 95/7 i 95/9

1786 m 2 Do wydzierżawienia powierzchni 759 m2 .

Działki niezabudowane, przeznaczone na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, numer działki 95/1.

Dla przedmiotowego obszaru brak jest planu zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod usługi.

Stawka czynszu : 7,00 zł. za 1 m 2 + 23 % podatek VAT. Czynsz roczny płatny do 15 maja każdego roku. Zarządzenie Nr 204/2012 z 29.10.2012 r. Czynsz podlega waloryzacji.