W sprawie:
wprowadzenia zmian budżetu na 2012 r.

Data uchwały:
2012-09-28

Numer uchwały:
XXI/120/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia