W sprawie:
przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Walim na lata 2012 – 2014

Data uchwały:
2012-09-28

Numer uchwały:
XXI/118/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia