W sprawie:
przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Data uchwały:
2012-09-28

Numer uchwały:
XXI/117/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia