W sprawie:
w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pn. Plan Odnowy Miejscowości Jugowice na lata 2007 - 2015

Data uchwały:
2012-09-28

Numer uchwały:
XXI/115/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia