W sprawie:
podziału Gminy Walim na okręgi wyborcze.

Data uchwały:
2012-09-28

Numer uchwały:
XXI/114/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.