W sprawie:
w sprawie zmiany uchwały NR XX/111/2012 Rady Gminy Walim z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Walim prawa użytkowania wieczystego działki numer 312/3
położonej w Walimiu.


Data uchwały:
2012-09-28

Numer uchwały:
XXI/113/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia