Wójt Gminy Walim,podaje do publicznej wiadomości: Listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu z zasobu  gminy wg stanu na dzień 26 września 2012 r

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce  zamieszkania

Kategoria lokalu

 

1

Anna Ficek

 

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

2

Monika Kryniewicz

 

Dziećmorowice

socjalny

 

3

Jolanta Czapla

 

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

4

Dariusz Utzig

 

Dziećmorowice

socjalny

 

5

Małgorzata Łoś

 

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

6

Antoni Gajdzis

 

Walim

socjalny

 

7

Mariusz Pokora

 

Walim

socjalny

 

8

Małgorzata Firlej

 

Olszyniec

socjalny

 

9

Ewa Łachecińska

 

Dziećmorowice

socjalny

 

10

Sylwia Miś

 

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

11

Roksana Kozyra

 

Zagorze Ślaskie

socjalny

 

12

Paweł Noga

 

Zagórze Śląskie

socjalny

 

13

Kamil Olejnik

 

Walim

socjalny

 

14

Bożena Draus

 

Zagorze Śląskie

Socjalny

 

15

Mateusz Chraścina

 

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

16

Jolanta Śledzińska

 

Dziećmorowice

socjalny

 

17

Ewa Siwińska

 

Dziećmorowice

socjalny

 

18

Jadwiga Filip

 

Jugowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

19

Marta Piotrowska

 

Walim

socjalny

 

20

Katarzyna Ferčak

 

Dziećmorowice

socjalny

 

21

Sebastian Buczyński

 

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

22

Wiesława Śliwka

 

Dziećmorowice

socjalny

 

23

Zofia Stańczyk

Walim

socjalny

 

24

Grzegorz Tomczyk

Bez zameldowania

socjalny

 

25

Paulina Kornicka

Jugowice

socjalny

 

26

Przemysław Byrski

Bez zameldowania

socjalny

 

27

Maria Landecka

Glinno

socjalny

 

28

Marlena Piaścik

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

29

Aleksandra Chlastawa

Walim

socjalny

 

30

Mariola Nowakowska

Walim

socjalny

 

31

Michał Olusiński

Jugowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

32

Monika Karankiewicz

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

 

Informuje się ponadto, że z listy wg stanu na dzień 29 czerwca  zostały skreślone następujące rodziny
- w związku z otrzymaniem propozycji przydziału i podpisaniem umowy najmu na lokale lub lokale do remontu.: Pani Małgorzata Kolasa, Pan Adam Kubacki, Pani Dorota Kaczorowska, Pan Andrzej Banach

- na mocy § 12 ust 9 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr V/21/2011  Rady Gminy Walim z dnia 28.02.2011 w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim; Pan Grzegorz Kupczyk .

W zawiązku z przekroczeniem progu dochodowego u dwóch rodzin na liście zmieniony został status uprawnienia z lokalu socjalnego na lokal przeznaczony do najmu na czas nieokreślony: Pani Jolanty Czapla i Pani Małgorzaty Łoś