Walim, dnia 20.09.2012 r.

 

I n f o r m a c j a

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony na okres od  20 września  2012 r. do 11 października  2012 r. wykaz  nr :  13/2012  z dnia   19 sierpnia 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do  sprzedaży. 

Wykaz Nr 13/2012 z 19 września 2012 r. nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

SW1W/000 55 749

Walim ul. Piastowska nr 4/3 Nr obrębu 0009

działka numer 416

300 m 2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 2179/10000

Lokal mieszkalny złożony z jednego pokoju, kuchni i wc o łącznej powierzchni 48,08 m 2 oraz piwnicy o pow. 11,32 m2 i komórki o pow. 4,56 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowa . Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu                           50 760 zł.

2

SW1W/000 32350

Walim ul. Wyszyńskiego 16/4 Nr obrębu 0009

działka numer 376/9

218 m 2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 1325/10000

Lokal mieszkalny złożony z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i wc o łącznej powierzchni 37,40 m2 oraz piwnicy o pow. 6,23 m 2 i pom. gospodarczego o pow. 7,47 m 2

Zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu                          40 383 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 20 września 2012 roku.