Walim, dnia 23.08.2012 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony  na okres od  23 sierpnia  2012 r. do  14 września  2012 r. wykaz nr  12/2012  z dnia  22 sierpnia 2012 r. nieruchomości gminnych

przeznaczonych do  sprzedaży.

 

 Wykaz Nr 12/2012 z 22 sierpnia 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

SW1W/000 27972

Walim ul. Kościuszki 12/4 Nr obrębu 0009

działka numer 562/5

894 m 2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 1656/10000

Lokal mieszkalny złożony z pokoju, kuchni, przedpokoju, WC, natrysku o łącznej powierzchni 39,35 m 2 oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 5,79 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowa . Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu   40 128, 00 zł.

2

SW1W/000 63779/9

Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 70/3 Nr obrębu 0001

działka numer 105

1261 m 2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 1565/10000

Lokal mieszkalny złożony z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, schowka i przedpokoju o łącznej powierzchni 54,36 m 2 oraz piwnicy o pow. 4,10 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowa . Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu   58 695 zł.

3

SW1W/000 27780/5

Walim ul. Wyszyńskiego 13/3 Nr obrębu 0009

działka numer 414/4

488 m 2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 492/10000

Lokal mieszkalny złożony z kuchni i pokoju o  łącznej powierzchni 24,00 m2 .

Zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1452/Wł. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

Cena lokalu   25 914 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 23 sierpnia 2012 roku.