Walim, dnia 23.08.2012 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony  na okres od  23 sierpnia  2012 r. do  14 września  2012 r. wykaz nr  11/2012  z dnia  22 sierpnia 2012 r. nieruchomości gminnych

przeznaczonych do  sprzedaży.

 

Wykaz Nr 11/2012 z 22 sierpnia 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

Powierzchnia działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

SW1W/ 00023903/6

Dziećmorowice Nowa Wieś Nr obrębu 0001

działka numer 536/3

2550 m 2

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sposób zagospodarowania - ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

93 400, 00 zł. + 23 % VAT

2

SW1W/ 00023903/6

Dziećmorowice Nowa Wieś Nr obrębu 0001

działka numer 536/4oraz numer 536/6 udział 1/4

2576 m 2569 m 2

Działka nr 536/4 niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sprzedaż działki wraz z udziałem 1/4 w działce nr 536/6 stanowiącej drogę wewnętrzną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka 536/4 oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka nr 536/6 pełni rolę sięgacza dojazdowego - droga wewnętrzna. Sposób zagospodarowania - ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

100 400, 00 zł. +23 % VAT

3

SW1W/ 00023903/6

Dziećmorowice Nowa Wieś Nr obrębu 0001

działka numer 536/5 oraz numer 536/6 udział 1/4

2095 m2 569 m 2

Działka nr 536/5 niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sprzedaż działki wraz z udziałem 1/4 w działce nr 536/6 stanowiącej drogę wewnętrzną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka 536/5 oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka nr 536/6 pełni rolę sięgacza dojazdowego - droga wewnętrzna. Sposób zagospodarowania - ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

82 700, 00 zł. +23% VAT

4

SW1W/ 00023903/6

Dziećmorowice Nowa Wieś Nr obrębu 0001

działka numer 536/7 oraz numer 536/6 udział 1/4

2264 m2 569 m2

Działka nr 536/7 niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sprzedaż działki wraz z udziałem 1/4 w działce nr 536/6 stanowiącej drogę wewnętrzną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka 536/7 oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka nr 536/6 pełni rolę sięgacza dojazdowego - droga wewnętrzna. Sposób zagospodarowania - ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

88 900, 00 zł. +23 % VAT

5

SW1W/ 00023903/6

Dziećmorowice Nowa Wieś Nr obrębu 0001

działka numer 536/8 oraz numer 536/6 udział 1/4

2091 m2 569 m2

Działka nr 536/8 niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sprzedaż działki wraz z udziałem 1/4 w działce nr 536/6 stanowiącej drogę wewnętrzną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka 536/7 oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka nr 536/6 pełni rolę sięgacza dojazdowego - droga wewnętrzna. Sposób zagospodarowania - ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

82 600, 00 zł. +23 % VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 23 lipca 2012 roku.