Walim, dnia 23.08.2012 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony  na okres od  23 sierpnia  2012 r. do  14 września  2012 r. wykaz nr  10/2012  z dnia  22 sierpnia 2012 r. nieruchomości gminnych

przeznaczonych do  sprzedaży.

 

Wykaz Nr 10/2012 z 22 sierpnia 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

Powierzchnia działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

SW1W/ 00071914/7

Dziećmorowice Nowa Wieś Nr obrębu 0001

działka numer 267/10

2289 m 2

Działka niezabudowana,położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sposób zagospodarowania - ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

71 100, 00 zł. + 23 % VAT

2

SW1W/ 00071914/7

Dziećmorowice Nowa Wieś Nr obrębu 0001

działka numer 267/11

2397 m 2

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sposób zagospodarowania - ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

69 100, 00 zł. +23 % VAT

3

SW1W/ 00071914/7

Dziećmorowice Nowa Wieś Nr obrębu 0001

działka numer 267/12

2313 m2

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sposób zagospodarowania - ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

57 300, 00 zł. +23% VAT

4

SW1W/ 00071914/7

Dziećmorowice Nowa Wieś Nr obrębu 0001

działka numer 267/13

4080 m2

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN oraz ZL i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz teren lasów. Sposób zagospodarowania - ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

79 600, 00 zł. +23 % VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 23 lipca 2012 roku.