W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Walim prawa użytkowania wieczystego działki numer 312/3 położonej w Walimiu.

Data uchwały:
2012-06-25

Numer uchwały:
XX/111/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia