W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gmine Walim oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych


Data uchwały:
2012-06-25

Numer uchwały:
XX/105/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Dolnośląskiego. Wysokość opłat, o których mowa w § 3 obowiązuje od dnia 1 września 2012 roku.