Wójt Gminy Walim,podaje do publicznej wiadomości:

Listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu z zasobu gminy wg stanu na dzień 29czerwca 2012 r

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Kategoria lokalu

1

Małgorzata Kolasa

Walim

socjalny

2

Anna Ficek

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

3

Grzegorz Kupczyk

Walim

socjalny

4

Monika Kryniewicz

Dziećmorowice

socjalny

5

Jolanta Czapla

Walim

socjalny

6

Adam Kubacki

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

7

Dariusz Utzig

Dziećmorowice

socjalny

8

Małgorzata Łoś

Walim

socjalny

9

Antoni Gajdzis

Walim

socjalny

10

Mariusz Pokora

Walim

socjalny

11

Małgorzata Firlej

Olszyniec

socjalny

12

Ewa Łachecińska

Dziećmorowice

socjalny

13

Dorota Kaczorowska

Walim

socjalny

14

Sylwia Miś

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

15

Roksana Kozyra

Zagorze Ślaskie

socjalny

16

Andrzej Banach

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

17

Paweł Noga

Zagórze Śląskie

socjalny

18

Kamil Olejnik

Walim

socjalny

19

Bożena Draus

Zagorze Śląskie

Socjalny

20

Mateusz Chraścina

Dziećmorowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

21

Jolanta Śledzińska

Dziećmorowice

socjalny

22

Ewa Siwińska

Dziećmorowice

socjalny

23

Jadwiga Filip

Jugowice

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

24

Marta Piotrowska

Walim

socjalny

25

Katarzyna Ferčak

Dziećmorowice

socjalny

26

Sebastian Buczyński

Walim

Przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

27

Wiesława Śliwka

Dziećmorowice

socjalny

28

Zofia Stańczyk

Walim

socjalny

29

Grzegorz Tomczyk

Bez zameldowania

socjalny

30

Paulina Kornicka

Jugowice

socjalny

Informuje się ponadto, że z listy wg stanu na dzień 30marca 2012r. zostały skreślone następujące rodziny w związku z otrzymaniem propozycji przydziału i podpisaniem umowy najmu na lokale lub lokale do remontu.:

Aneta Nizio Nguyen, Róża Drozdek