Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE SAMODZIELNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

na samodzielne stanowisko

ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, obronnych

i zarządzania kryzysowego

w Urzędzie Gminy Walim

 

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Anna Kabat  zamieszkały/a w Głuszycy

               Imię i nazwisko                                                  miejsce zamieszkania

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 6 kandydatów.

Z wszystkimi zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Pani Anna Kabat  w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Wykazała się dobrą znajomością wiadomości dot. zagadnień na aplikowane stanowisko,  uzyskała łącznie najwyższą sumę punktów z  rozmowy kwalifikacyjnej .

 

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 19.07.2012r

 

<>


 

WÓJT GMINY WALIM

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE SAMODZIELNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. EWIDENCJI  LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH ,OBRONNYCH

I  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1. Wymagania niezbędne:

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe - preferowany kierunek administracji publicznej.

c) Staż pracy pożądany 3 lata.

d) Nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz korzysta

       w pełni z praw publicznych.

e) Znajomość m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów prawnych dot. zajmowanego stanowiska.

f) Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętności interpretowania przepisów prawnych,

b)zdolności analityczne,

c)uprzejmość i życzliwość w kontaktach,

g)wysoka kultura osobista, kreatywność, sumienność, odpowiedzialność, rzetelność,

h)inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a/  Prowadzenie spraw zgodnie z ustawą o ewidencji ludności ,dowodach osobistych

     i kodeksem postępowania administracyjnego:

-  wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

-  prowadzenie ewidencji ludności,

-  sporządzanie decyzji  administracyjnych w sprawach meldunkowych.

b/ Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców w wyborach do Sejmu, Senatu

    i Rady Gminy.

c/  Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.

d/  Wykonywanie prac związanych z tworzeniem Centralnego Banku Danych "PESEL".

e/   Sporządzanie wykazów dla potrzeb przedszkoli, szkolnictwa, lecznictwa i obronności

      kraju.

f/   Realizacja zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

h/  Opracowanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących planowania obronnego,

      obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

j/   Planowanie i organizowanie szkoleń obronnych, obrony cywilnej oraz z zakresu      

     reagowania na potencjalne zagrożenie,

k/  Prowadzenie kontroli z zakresu zadań obronnych, obrony cywilnej w podległych   i

     nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,

m/  Koordynowanie prac gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,

n/  Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem   i

     usuwaniem zagrożeń na terenie gminy,

o/  Nadzór nad jednostkami OSP na terenie gminy:

4. Wymagane dokumenty:         

a)     życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)     list motywacyjny,

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d)     kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach

        i umiejętnościach,

e)       kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy oraz zaświadczenie

        z obecnego miejsca pracy,

f)     ewentualne referencje z miejsc pracy,

g)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

i)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

        publicznych,

j)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

k)      oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 z dopiskiem:  

Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, obronnych i zarządzania kryzysowego

 do dnia 18.07.2012r do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

                                                                                                          Wójt Gminy Walim

                                                                                                          Adam Hausman

Walim 5 lipca 2012r                                                                

Załączniki

kwestionariusz osobowy (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Świerszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Świerszczak
Data wprowadzenia:2012-07-05 14:30:55
Opublikował:Renata Świerszczak
Data publikacji:2012-07-05 14:33:25
Ostatnia zmiana:2012-07-19 13:34:36
Ilość wyświetleń:4101

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij