Walim ,dnia 02.07.2012 r.

I N F O R M A C J A

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony  na okres od  2 lipca  2012  r. do  24  lipca  2012 r.   wykaz nr 7/2012 z dnia 28.06. 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i do oddania w najem.

 

Wykaz Nr 7/2012 z 28 czerwca 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i do oddania w najem.

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego i termin płatności

1 Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem.

SW1W/ 69997

Walim ul. Kościuszki obok numer 19

701/6

2852 m 2 powierzchnia do wydzierżawienia 17,70 m 2 na rzecz dotychczasowego użytkownika.

Pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 17,70 m 2

Zabudowa mieszkaniowa. Działka w części zabudowana budynkami gospodarczymi. Zarządca nieruchomości ABK Spółka z o.o. ul. Długa nr 8, Walim.

Stawka czynszu : 0,53 zł. za 1 m 2 + 23 % podatek VAT. Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca. Zarządzenie Nr 127/2012 z 15.02.2012 r. Czynsz podlega waloryzacji.

2. Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem.

SW1W/ 69997

Walim ul. Kościuszki obok numer 19

701/6

2852 m 2 powierzchnia do wydzierżawienia 14,40 m 2 na rzecz dotychczasowego użytkownika.

Pomieszczenie gospodarcze opow. użytkowej 14, 40 m 2

Zabudowa mieszkaniowa. Działka w części zabudowana  budynkami gospodarczymi. Zarządca nieruchomości ABK Spółka z o.o. ul. Długa nr 8, Walim.

Stawka czynszu : 0,53 zł. za 1 m 2 + 23 % podatek VAT. Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca. Zarządzenie Nr 127/2012 z 15.02.2012 r. Czynsz podlega waloryzacji.

3. Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem.

SW1W/ 69997

Walim ul. Kościuszki obok numer 19

701/6

2852 m 2 powierzchnia do wydzierżawienia 18,97 m 2 na rzecz dotychczasowego użytkownika.

Pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 18,97 m 2

Zabudowa mieszkaniowa. Działka w części zabudowana  budynkami gospodarczymi. Zarządca nieruchomości ABK Spółka z o.o. ul. Długa nr 8, Walim.

Stawka czynszu : 0,53 zł. za 1 m 2 + 23 % podatek VAT. Czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca. Zarządzenie Nr 127/2012 z 15.02.2012 r. Czynsz podlega waloryzacji.

4.Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy.

SW1W/ 26291

Walim ul. Srebrna

540/7

846 m 2 powierzchnia do wydzierżawienia 185,80 m 2.

Działka w części zabudowana garażem o pow. 22 m 2, komórkami o pow. 8 m2 i 24,80 m2 oraz część pod ogródkami o powierzchniach: 75 m2 , 44 m2 i 12 m2 .

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka użytkowana jako ogródki przydomowe w części zabudowana komórkami oraz garażem. Nieruchomość administrowana przez Gminę Walim.

Stawka czynszu : 4,00 zł. za 1 m 2 pod garażem, 2,00 zł. za 1m 2 pod komórkami,   za ogródek – 10, 00 zł. Do  czynszu dolicza się 23 % podatek VAT. Czynsz roczny

- do 15 maja.