W sprawie:
zarządzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa wsi Zagórze Śląskie gm. Walim.


Data uchwały:
2012-06-15

Numer uchwały:
XIX/103/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia