W sprawie:
wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania gruntów leśnych przez Gminę Walim.

Data uchwały:
2012-06-15

Numer uchwały:
XIX/102/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.