W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, gm. Walim.

Data uchwały:
2012-06-15

Numer uchwały:
XIX/101/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.