W sprawie:
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Walim.


Data uchwały:
2012-06-15

Numer uchwały:
XIX/100/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia