Walim, dnia  21.05.2012 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od 21 maja 2012 r. do 12 czerwca 2012 r. wykaz nr 5/2012 z dnia 17 maja 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

 

Wykaz Nr 5/2012 z 17 maja 2012 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

SW1W/ 00082033/7

Walim ul. 3-go Maja 5/4 Nr obrębu 0009

działka numer 597

1400 m 2 udział w częściach wspólnych nieruchomości 723/10000

Lokal mieszkalny złożony z pokoju i kuchni o łącznej powierzchni 38,05 m 2 oraz piwnicy o pow. 4,95 m 2 i dwóch komórek o łącznej pow. 3,71 m 2.

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny. Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy.

Cena lokalu

 41 085 zł. Zwrot kosztów dokumentacji.

2.

SW1W/ 00036791

Walim ul. Mickiewicza 3/14 nr obrębu 0009

działka numer 626/5

593 m2udział w częściach wspólnych nieruchomości 746/10000

Lokal mieszkalny złożony z pokoju i kuchni o łącznej powierzchni 34,77m 2 oraz piwnicy o pow. 2,55 m 2 i strychu o pow. 13,34 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowa. Działka zbudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny. Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy.

Cena lokalu

38 377 zł. Zwrot kosztów dokumentacji.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 21 maja 2012 roku.