W sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Walim wsparcia przyznanego przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu, w ramach umowy o wsparcie finansowe na przystąpienie do spółdzielni

Data uchwały:
2012-04-30

Numer uchwały:
XVIII/98/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
2012-04-30